2019

Hier lees je over onze plannen voor de toekomst.

Klantgericht

Hoe kunnen wij het voor onze huurders nog overzichtelijker, makkelijker en gebruiksvriendelijker maken? Dat is ons uitgangspunt bij de vernieuwing van onze klantprocessen. Enorme stappen zijn gezet – denk aan de digitaliseringsslag en de invoering van het klantportaal – en ook in 2019 gaan we hiermee verder. Een steeds klantgerichtere dienstverlening is ons doel: 24/7 selfservice via het Klantportaal. Verder laten wij zien waar we mee bezig zijn: om de maand sturen we een digitale nieuwsbrief en we posten meer via social media, omdat onze huurders daar ook steeds vaker te vinden zijn.

Bewonersparticipatie

In 2019 ligt de focus op nog meer verbinding en samenwerking met de huurders. En dat is logisch, want alleen samen kunnen wij van een huis een prettig thuis maken. Zij weten als geen ander wat daarvoor nodig is. De inbreng van de klantenpanels is voor ons onmisbaar. Zoals bij de vernieuwing van onze klantprocessen en de nieuwe website. Huurders en Dunavie zijn steeds meer gesprekspartners. Daar zijn wij blij mee want zo hoort het ook.

Nieuwbouw

De vraag naar goede en betaalbare huurwoningen blijft stijgen. Daarom blijft Dunavie bouwen. In 2019 gaan we van start met de bouw van 52 huurappartementen op de locatie Oeverpolder in Hoornes West en 25 woningen in de Prins Bernhardlaan. Of wij ook kunnen starten met de bouw van de 21 huurappartementen naast de Visserijschool is afhankelijk van de Ruimtelijke Ordenings-procedures.


Oplevering vindt plaats van 24 sociale huurappartementen in De Horn in Rijnsburg en 35 sociale nul-op-de-meter woningen in de Petronella van Saxenstraat.


Ook de herinrichting van de voormalige vliegbasis Valkenburg komt steeds dichterbij. In de eerste fase zullen hier 1.000 tot 1.500 woningen komen. Dunavie wil hier sociale huurwoningen bouwen.

Duurzaamheid

Uiteraard blijft Dunavie investeren in duurzaamheid. Onze nieuwbouw zal zoveel mogelijk gasloos zijn. En dankzij subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken starten wij in 2019, samen met de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland, met een proef in Hoornes op basis van aquathermie.


Ook met Dunergie, het verduurzamen van onze woningen, gaan wij door. Doel is 3.000 van onze woningen duurzaam te verbeteren. Voor onze huurders betekent dit een lagere energierekening en meer wooncomfort zonder huurverhoging. Een mooi voorbeeld hiervan is het project aan de Boslaan. Deze woningen krijgen als het ware een nieuwe ‘jas’ waardoor de woning minder warm is in de zomer en minder koud in de winter. Daarnaast zorgen een nieuw ventilatiesysteem, isolerende dakbedekking en een schilderbeurt voor de kozijnen ervoor dat de woningen weer toekomstbestendig zijn.


Binnen het project ‘De groene keuze van’ zijn de zonnepanelen onverminderd populair bij onze huurders. De teller staat eind 2018 op 3.000.