Doelgroepen

Dunavie is de enige woningcorporatie in Katwijk. Daarom zien wij het als onze taak om zoveel mogelijk doelgroepen van huisvesting te voorzien. Hoofdtaak is woningen aan te bieden aan mensen die daar zelf niet of nauwelijks in kunnen voorzien, ofwel mensen met de laagste inkomens. Maar ook mensen met een middeninkomen kunnen bij Dunavie terecht.

Nicole Simons woont ruim vier jaar in een complex voor 55-plussers in de Baron van Wassenaerlaan in Katwijk:

“De serre is the place to be.”