Samen het verschil maken

Van meerwaarde zijn voor de woon- en leefomgeving van onze huurders kan alleen dankzij de goede samenwerking met onze partners in Katwijk en daarbuiten. Dat zijn op de eerste plaats onze huurders, verenigd in de Stichting Huurdersbelangen. Sinds 2018 overleggen wij elke maand met de SHD. Intensiever contact is er ook met de 37 bewonerscommissies. In 2018 organiseerde Dunavie twee avonden voor hen.

Bertine van Vliet woont sinds maart 2018 begeleid zelfstandig in De Oever in Rijnweide:

“Er wonen allemaal mensen met een indicatie voor begeleiding, net als ik.”