Voorwoord

Wij kijken terug op een mooi 2018. Een jaar waarin de medewerkers van Dunavie weer alles op alles hebben gezet om betaalbare én duurzame woningen te realiseren.

Woningzoekenden in Katwijk staan gemiddeld 6,1 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Om aan de grote vraag tegemoet te komen en de lijst niet verder te laten oplopen, mogen wij het bouwen beslist niet stilleggen. In 2018 werden nieuwe projecten gestart én opgeleverd. In juli konden de huurders van de 87 appartementen aan de Hoorneslaan hun kersverse woning betrekken. Verder startten wij met de bouw van 24 appartementen in De Horn, die naar verwachting eind 2019 worden afgerond.


Wij willen onze ambities op het gebied van nieuwbouw en duurzaamheid zo veel mogelijk combineren. In 2018 zijn wij gestart met de voorbereiding dan wel uitvoering van een aantal projecten. Aan de Petronella van Saxenstraat is gestart met de eerste reeks nul-op-de-meter (NOM) woningen, waar bijna evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Ook aan de Prins Bernhardlaan zullen zeer energiezuinige appartementen worden gebouwd. En niet alleen de nieuwbouw verdient het stempel ‘duurzaam’. Binnen ons Dunergie project streven wij ernaar om eind 2021 3.000 bestaande woningen te hebben verduurzaamd. Met de teller op 1.000, eind 2018, zijn we goed op weg.

De huurder staat bij ons op de eerste plaats. Daarom is de huurder de basis van al onze plannen en ontwikkelingen. Hoe kunnen wij het nog overzichtelijker, makkelijker en gebruiksvriendelijker maken? Denk hierbij aan onze digitaliseringsslag en de invoering van ons klantportaal. De huurders kunnen tegenwoordig digitaal reparatieverzoeken indienen én belangrijke documenten terugvinden. En dankzij onze digitale plattegronden zien wij hoeveel onderhoudswerkzaamheden gaan kosten. Dit zijn mooie stappen voorwaarts.


Zelf ben ik in maart van dit jaar bij Dunavie begonnen. En als ik kijk naar het mooie werk dat in 2018 al is gedaan, zie ik er naar uit om samen met de medewerkers van Dunavie aan de slag te gaan.


Pierre Sponselee

Directeur-bestuurder a.i.

Het verhaal van Dunavie

Dunavie wil de huurder meer betrekken in haar activiteiten door te vertellen wie Dunavie is en wat Dunavie doet, waarom en wanneer.


Ter ondersteuning daarvan is het verhaal van Dunavie uitgewerkt en in beeld gebracht: